Studii de caz relevante privind managementul organizatiilor din Romania
Pret: 29.99 Lei

Studii de caz relevante privind managementul organizatiilor din Romania

Toate categoriile

Prezentul volum de studii de caz reprezinta o noua modalitate utilizata de SAMRO in vederea dezvoltarii scolii romanesti de management. Obiectivul specific avut in vedere este punerea la dispozitia corpului profesoral din universita?ile din Romania a unui set de studii de caz axate pe aspecte relevante ale managementului din Romania in perioada actuala. In cadrul volumului au fost incluse trei categorii de studii de caz: a) studii de caz de complexitate ridicata, care au in vedere ansamblul elementelor manageriale ale unei organizatii - strategii si politici generale ale organizatiei, sistemul de management al companiei in ansamblu, managerii organizatiei, leadership-ul companiei, cultura managerial-organizationala s. a. b) studii de caz de complexitate medie, care au ca obiect componente principale ale managementului unei companii - subsisteme manageriale, managementul unor functiuni sau activitati, utilizarea anumitor metode sau abordari manageriale s. a. c) studii de caz de complexitate redusa, referitoare la anumite componente de detaliu ale managementului organizatiei, privind decizii, actiuni si/sau comportamente manageriale.